הצטרפו ליהודים למען ראל

אם המוח שלך הבין באופן ברור ומוחלט את האמנה החדשה של אלוהים, הצטרף אלינו והפץ את הבשורה ליהודים וללא יהודים: המשיח הוא בקרבנו בדרכו של משה ושל 40 הנביאים הקודמים, אך היום, עם מילים המתאימות למבוגרים.

היום כבר איננו יכולים לשים את השיגינו הקיומיים בכלוב של חוקים מיושנים ונוקשים שנכפו עלינו כשהיינו פרימיטיביים, מלוכלכים, "ילדים" חסרי השכלה שהלכו לאיבוד במדבר! ראל מביא את החוקים החדשים. הוא מזמין אותנו לבנות את בית המקדש השלישי.

אל תקשיבו לכבשים העוקבות אחר העדר המפוחד. במקום זאת, שימו לב לרחשי הלב היהודי שלכם: "האם אני כאן רק כדי לאכול, לעבוד, להיות עם המשפחה, להתפלל, לבלות ולמות?, או האם יש לי משהו מיוחד להשיג?"

אכן יש לך משהו מיוחד להשיג! הגיעה השעה, וזוהי השעה של מדע ושינויים! התחלנו לסתום את הגולל על תקופות העבר, אנו כבר לא מעריצים את הבורות המאובקת של אבותינו. במקום זאת, אנו מאמצים הבטחות זהב של שפע המגיעות אלינו עם כוחו של המדע וחוכמת האלוהים ונביאם האחרון, ראל.