אנחנו קוראים לכל היהודים

לקום כל בוקר עם הרצון הכנה והמחודש להביא אהבה לכל בני האדם.
לסרב לכל ביטוי של יהדות סבילה, ישנה ומאובקת ותמיד לשים את הקדמה והמדע מעל המסורת.
לעבוד למען קדמה, שלום ושפע עולמי במקום אינטרסים אישיים, קהילתיים או משפחתיים.
להילחם נגד כל אפליה שמתקבלת ברמיזה או אף נתמכת על ידי הקהילה.
לפתוח את לבבותיכם ומיטותיכם לכל, לא משנה מה מוצאם האתני; במילים אחרות, לעשות אהבה ולהביא ילדים עם לא-יהודים, ובכך להעביר גנים יהודיים לכל האנושות, ולהשתתף בפיצוץ של הגזענות היהודית המוזרה, הצבועה והמגעילה.
לסרב למילת זכרים בני יומם המשחיתה את אברי המין שלהם, ושגורמת להם לאבד אלפי קולטנים עצביים וחלק גדול של רגישות באיבר המענג ביותר בגוף הגבר.