מי אנחנו?

יהודים למען ראל הם יהודים שהחליטו לקחת חלק במהפכה הראלית. להיות רָאֵלי מקנה משמעות מלאה ליהדותנו ומאפשר לנו להיות חלק מהעם הנבחר האמיתי, אלו שהם פעילים, כלל עולמיים ואוהבים.
אנחנו פועלים לטובת כל בני האדם בכל עת. אנו מכירים באלוהים כבוראינו, לא כאל יחיד, לא חומרי, נצחי וכל יכול – אלא כמדענים, שימו לב למילת הרבים, שהגיעו מפלנטה רחוקה לפני זמן רב ובראו כאן את כל צורות החיים. (העובדות הללו מתוארות בבירור בספר בראשית, אבל הן מדווחות שם במונחים פשטניים למדי, נוכח העובדה שאבותינו היו חסרי היכולת שיש לנו כיום להבין טכנולוגיה מדעית).
אנו, יהודים למען ראל, מחויבים לבנות בית מקדש שלישי של אושר, כדי לקדם בברכה את פני האלוהים בארץ ישראל עם שובם. אנחנו הכרנו בראל כמשיח ולכן אנו לומדים את משנתו, שמהווה את התלמוד החדש.