מה תוכל לעשות?

הבחירה בידך, להיות ראלי זה לא קל וזה אינו ניתן לכולם.
אך בכל מקרה, ראלי או לא ראלי, כיהודי אתה יכול להפיץ את הטוב סביבך ולחולל מהפכה בעולם.