המשימה היהודית

בתור העם הנבחר, ליהודים יש משימה לבצע. אבל ייתכן שעלינו לומר במקום זאת שאין משימה אחת בפרט, אלא שמספר המשימות שלנו רבות כמספר הכישרונות של העם היהודי.
בגדול, עלינו להיות אוהבים, דואגים ואדיבים, ולשתף את האור שלנו עם שאר העולם. ההתקדמות האנושית חייבת הרבה למוחות יהודיים מבריקים ואוניברסליים. הבה נמצא רבבות כאלה חדשים ביננו!