אנחנו תומכים

במדינה יהודית-פלסטינית אחת

מעבר לכל שאר הצעדים שיש לנקוט, הצעד החשוב מכל הוא הקמתה של מדינה ישראלית-פלסטינית אחת שלמה.

על פי האמונה הנפוצה כיום, הפלסטינים הינם ברובם צאצאיהם של יהודים שלמעשה לא עזבו את בתיהם לאחר שטיטוס החריב את ירושלים.

מדינה חדשה ומאוחדת המשלבת את שתי הקבוצות תהיה למרכזו של המזרח התיכון, ובסופו של דבר, של העולם כולו. אנחנו הראלים, נוכל אז לבנות את השגרירות, "בית המקדש השלישי", כדי לקבל את פניהם של בוראינו האלוהים, באופן רשמי.

השגתה של מטרה זו היא הסיבה היחידה להקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948.

לכן אנו מקווים שהישראלים ישובו ויהיו הגיוניים ויבינו שמדינתם קיימת רק בזכות רצונם של האלהים.
אם ישראל תתמיד במדיניות הרחמים העצמיים שלה ושנאת הזרים צרת האופקים שלה, אזי, "בית המקדש השלישי" ייבנה במקום אחר וישראל שוב תינטש, בדיוק כפי שהיא ננטשה מספר פעמים בעבר.

הגיע הזמן, שהיהודים יהיו גורם משפיע באהבה כלל עולמית, אחרת מדוע בעצם נבחרנו? לשעבד ולהשפיל אחרים? לא! האלהים בחרו בנו כדי שנדאג לכל האומות ונתווה את הדרך לעולם טוב יותר. אם אנו היהודים חלשים ואחוזי דיבוק עצמי בכדי לבצע משימה זו, אז זכותנו היחידה היא להישאר אנשים "רגילים". ואם אכן זה רצוננו, עלינו להחזיר את האדמה שניתנה לנו כאות למעמדנו, ואנשים חדשים יעלו וימלאו אחר מבוקשם של האלהים.